26 de maig 2016

Nova Junta Directiva del Centre d'Investigacions Film-Història

Amb motiu de la jubilació de dos socis fundadors, Josep Maria Caparrós Lera y Rafael de España Renedo, Director y Director Adjunt, respectivament, del nostre Centre, es va convocar una Assemblea General Ordinària, segon els Estatuts aprovats l’any 1983, i va ser elegida per unanimitat (23 vots emesos) la nova Junta Directiva:

President: Edmon Roch Colom (cofundador del Centre. Productor i director de cinema. Vicepresident de l'Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España)
Director: Dr. Magí Crusells Valeta (professor associat d'Història Contemporània de la UB)
Director Adjunt: Dr. Francesc Sánchez Barba (professor associat d'Història Contemporània i Cinema de la UB)
Secretari: Dr. Jordi Puigdomènech López (professor associat de Filosofia de la UNED i d’Antropologia del cinema de la UIC)
Vocal 1r: Dr. Juan Manuel Alonso Gutiérrez (professor associat de la Facultat d’Educació de la Universidad Internacional de la Rioja-UNIR)
Vocal 2n: Dra. Montserrat Claveras Pérez (Professora d’IES)
Vocal 3r: Dr. Ricard Mamblona Agüera (Documentalista i professor associat de la Facultat de Comunicació la Universitat Internacional de Catalunya)
Vocal 4rt: Dr. Francesc Marí Company (Secretari de la revista FILMHISTORIA Online)
Cap del Consell Assessor: Dr. Carles Santacana Torres (Director del Departament d’Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelona)
President honorífic: Josep Maria Caparrós Lera (Catedràtic emèrit d’Història Contemporània i Cinema de la UB. Fundador del Centre i editor de FILMHISTORIA Online)
Vicepresident honorífic: Rafael de España Renedo (Professor honorari de la UB. Cofundador del Centre i membre del Consell Assessor).

Formen part també del Consell Assessor del Centre i de la revista FILMHISTORIA Online els historiadors John Mraz, Carl J. Mora, Robert A. Rosenstone i Fernando Sánchez Marcos.