Centre

Basant-se en la relació existent entre el cinema i la història, aquest Centre especialitzat de la UB utilitza el film com a eina de recerca escaient per aprofundir en l’humanisme i les ciències socials, considerant-lo com a testimoni de la societat, reflex de les mentalitats i retrat de l’evolució del món contemporani. El treball del Centre és elaborar, a nivell teòric i pràctic, eines per a l’educació i la indústria, tan en format cinema com en formats propis d’altres mitjans audiovisuals.
El Centre d'Investigacions Film-Història -fundat l'any 1983 pel professor Josep Maria Caparrós Lera- manté amb la Fundació Bosch i Gimpera (UB) un contracte amb la denominació “Assessorament, Formació i Creació de recursos didàctics a partir del Cinema”. Els serveis que ofereix són:
 • Assessorament històric.
 • Desenvolupament de treballs de recerca de temàtiques diverses. 
 • Comunicacions per a congressos. 
 • Organització de cicles cinematogràfics i conferències en centres de cultura. 
 • Elaboració de CD-ROMs i pàgines web.
 • Edició de vídeos històrics. 
 • Col·laboració en revistes especialitzades.
 • Publicació de llibres.
 • Organització d’exposicions.
Per altres serveis i propostes, poseu-vos en contacte amb nosaltres.
_____________________

Basándose en la relación existente entre el cine y la historia, este centro especializado de la UB utiliza el film como herramienta de investigación para profundizar en el humanismo y las ciencias sociales, considerándolo como testimonio de la sociedad, reflejo de las mentalidades y retrato de la evolución del mundo contemporáneo. El trabajo del centro es elaborar, a nivel teórico y práctico, herramientas para la educación y la industria, tanto en formato cine como en formatos propios de otros medios audiovisuales.
El Centre d'Investigacions Film-Història -fundado en 1983 por el profesor Josep Maria Caparrós Lera- mantiene con la Fundació Bosch i Gimpera (UB) un contacto con la denominación “Assessorament, Formació i Creació de recursos didàctics a partir del Cinema”. Los servicios que se ofrecen son:
 • Asesoramiento histórico.
 • Desarrollo de trabajos de investigación de temáticas diversas. 
 • Comunicaciones para congresos. 
 • Organización de ciclos cinematográficos i conferéncias en centros de cultura. 
 • Elaboración de CD-ROMs y páginas web. 
 • Edición de vídeos históricos. 
 • Colaboración en revistas especializadas. 
 • Publicación de libros. 
 • Organización de exposiciones. 
Para otros servicios y propuestas, ponerse contacto con nosotros.
_____________________

Relying on the existing relation between cinema and history, this specialized centre from la UB uses films as research tools to develop historical issues that concerns both Humanism and Social Sciences. The group understands films as living proofs from the society that produces them, as much as a reflexion of thought from past time, and also as a portrait of contemporary world’s evolution. Film-Història’s work consists in elaborating knowledge tools, both theoretical and practical, in order to fulfil educational demands and film industry’s requirements.
The Centre d’Investigacions Film-Història -founded in 1983 by Professor Josep Maria Caparrós Lera- also manteins a cooperation program with the Fundació Bosch i Gimpera (UB), named: Assessorament, Formació i Creació de recursos didàctics a partir del Cinema. Together, they offer the following services:
 • Counselling regarding historical content.
 • Development of several investigations.
 • Conferences and symposiums communications.
 • Organization of cycles and movie projections for cultural centres.
 • Production of CD-ROMs and web pages.
 • Editing of historical videos.
 • Collaboration with specialized magazines.
 • Book publications.
 • Exhibitions.
For other services and proposals, please contact us.
Equip Directiu
President: Edmon Roch
Director: Magí Crusells
Director Adjunt: Francesc Sánchez Barba
Secretari: Jordi Puigdomènech

Grup Investigador
Doctors:
José María Abril
Juan Manuel Alonso
Josep Maria Caparrós
Montserrat Claveras
Rosa Maria Claveras
Rafael de España
Albert Elduque
Carme Gil Pardo
José Miguel Hernández
Ricard Mamblona
Francesc Marí Company
Javier Medrano
Cristina Souza da Rosa
Juan Vaccaro
Francesc Vilaprinyó
Iván Sánchez
Francesc Sánchez Lobera

Llicenciats:
Dolors Calvo
Ana de la Fuente
Débora Espinosa
Andrés Expósito
Carlos Giménez Soria
Jordi González Castelló
Albert Margalef
Alfons Mas
Jesús D. Montserrat
Enric Ruiz
Daniel Seguer
Tomás Valero
Pablo Viñamata