2 d’oct. 2013

IV Curs de Filosofia i Cinema

El Departament Filosofia Teorètica i Pràctica de la Universitat de Barcelona ha organitzat del 4 d’octubre al 13 de desembre de 2014 un nou curs de Filosofia i Cinema, sota la direcció dels professors Josep M. Romero i Josep Maria Caparrós.
Coordinat pel doctor Jordi Puigdomènech, professor associat de Teoria del Coneixement de la UB, reproduïm el text de la presentació i el programa d’activitats.
“La biografia fílmica, també coneguda com biopic -abreviatura de biographical picture-, és un gènere cinematogràfic que compte amb un bon nombre de seguidors fidels entre el públic en general, tot i que també ha anat despertant un creixent interès dins l'àmbit acadèmic. Així ho demostra el fet que l'any 2010 se li dediqués un congrés internacional a la Universidad Carlos III de Madrid, organitzat amb la col·laboració del Centre d'Investigacions Film-Història de la UB.
Si bé és veritat que les biografies de personalitats il·lustres o populars, ja siguin filòsofs, polítics, esportistes d'elit o stars de Hollywood, han tingut cabuda preferentment dins del gènere documental, és en el cinema de ficció on pot apreciar-se d'una manera més clara la interpretació del director respecte la vida i el pensament d'un autor determinat. Aquest fet permet que en alguns d'aquest casos cobri sentit parlar de la possibilitat d'una hermenèutica fílmica.
L’activitat s’organitza en nou sessions que consistiran en una breu presentació del ponent, del tema i del film que es projectarà a continuació, i en el posterior debat amb els assistents. Per tal d’obtenir el certificat d’aprofita-ment (3 crèdits de lliure elecció) caldrà haver assistit a un mínim de 8 sessions i haver lliurat un treball escrit d’unes 2.000 paraules sobre un dels temes i films projectats.

PROGRAMA
4 d’octubre (Aula Magna)
Tema: Sócrates. Ponent: Jordi Puigdomènech. Film: Sócrates (Roberto Rossellini, 1968). 120 min. El biopic del savi atenenc forma part d'un macroprojecte ideat per Rossellini, segons el qual havia de dur a la pantalla la vida i l'obra d'alguns dels més grans pensadors de la història. Rodat en coproducció entre la RAI i TVE al poble madrileny de Patones de Arriba.

11 d’octubre (Sala Gran) 
Tema:  Plató. Ponent: Rosa M. Claveras. Film: El banquete (Marco Ferreri, 1989). 78 min. Adaptació de El convit de Plató produïda per la televisió francesa. És certament una versió apòcrifa, tot i que bastant fidel en mols passatges, del cèlebre diàleg platònic enfocat segons la mirada del polièdric Marco Ferreri.

18 d’octubre (Sala Gran)
Tema: Agustí d'Hipona. Ponent: Josep Maria Romero. Film: San Agustín (I part) (Christian Duguay, 2010). 100 min. Primer capítol de la mini-sèrie televisiva italiana, que se centra en la vida del jove Agustí seguint de ben a prop el relat expressat en les seves cèlebres Confessions.

25 d’octubre (Sala Gran)
Tema: Agustí d'Hipona. Ponent: Josep Maria Romero. Film: San Agustín (II part) (Christian Duguay, 2010). 100 min. La segona part del biopic de sant Agustí proposa un apropament a la La Ciutat de Déu, la magna obra que va trigar deu anys en ser redactada i que constitueix la primera aproximació filosòfica a l'estudi lineal de la història.

8 de novembre (Aula Film-Història)
Tema: Francesc d'Assis i el franciscanisme. Ponent: Carlos Giménez Soria. Film: Francisco, juglar de Dios, (Roberto Rossellini, 1950). 83 min. En aquesta ocasió, Rossellini aboca una mirada amable sobre la figura del famós sant d'Assis i els seus deixebles, entre els quals indefectiblement destaca el modest fra Juníper, el més simple entre els simples, el més humil entre els humils.

15 de novembre (Sala Gran)
Tema: John Duns Scoto. Ponent: Jordi Puigdomènech. Film: Scoto (Fernando Muraca, 2011). 90 min. Centrada en el període 1303-1305, la biografia fílmica del beat Joan Duns Escot mostra l'evolució del seu pensament filosòfic-teològic, així com la lluita aferrissada que va mantenir per instituir el dogma de la Immaculada Concepció de Maria en el si de l'Església catòlica.

22 de novembre (Sala Gran)
Tema: Thomas More. Ponent: Josep Maria Caparrós. Film: Un hombre para la eternidad (Fred Zinnemann, 1966). 120 min. Possiblement un dels millors biopics mai rodats, el retrat del renaixentista  de sant Tomàs Moro, que amb mà mestre traçà Zinnemann, és un regal per als amants de la filosofia i el cinema. Sis Oscar de Hollywood i el Premi del Cercle de Crítics de Nova York avalen aquesta obra mestra.

29 de novembre (Aula Magna)
Tema: Martí Luter. Ponent: Maria Rosdevall. Film: Lutero (Eric Till, 2003). 121 min. Aquesta acurada revisió de la vida i l'obra de Martí Luter, realitzada amb coproducció entre Alemanya i els EUA, intenta oferir un retrat fidel de la complexa personalitat del reformador que va provocar el cisma més gran de la història.

13 de desembre (Sala Gran)
Tema: Friedrich Nietzsche. Ponent: Alfons Mas. Film: El día que Nietzsche lloró (Pinchas Perry, 2007). 105 min. Curiosa adaptació de la novel·la de Irvin D. Yalom, que especula amb una possible trobada entre un madur Friedrich Nietzsche i un jove Sigmund Freud. Realitzada amb dedicació per Pinchas Perry i interpretada amb devoció per un entregat Armand Assante.

Per a més informació: Antònia Recasens, Secretaria del Departament de Filosofia Teorètica i Pràctica.. Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona (c/ Montalegre, 6, 4ª planta). Telèfon: 93 403 78 32, E-mail: dep-fil.tp@ub.edu