13 de febr. 2015

La Història del Cinema mut nord-americà

Amb aquest títol, continuem els cursos sobre la història del cinema americà que vàrem començar amb el dedicat al film clàssic, per continuar amb el cinema modern i concloure l’any passat amb el període contemporani.
Enguany iniciem altre cicle especialitzat, ara sobre el cinema mut de Hollywood, 15 gems from the Silent Era of American Film. Projectarem 15 joies, obres mestres de l’època silent, però mai va ser tal perquè les pel·lícules se sonoritzaven amb una orquestra o directament a piano. 
Totes les sessions tindran lloc a l’Institut d’Estudis Nord-americans (IEN), de Barcelona (Via Augusta, 123), els dimecres de 10 a 14 hores.
Presentació i col·loqui a càrrec de Josep Maria Caparrós Lera, catedràtic emèrit d’Història Contemporània i Cinema de la Universitat de Barcelona. Aquest és el programa:

18 de febrer de 2015
FRED NIBLO: The Mark of Zorro (1920). 90 min. 
Sonoritzada a piano pel mestre Enric Ferrer i el grup de càmbra Tactum Ensemble 

25 de febrer
DAVID WARK GRIFFITH: Way Down East (1920). 145 min.

4 de març
REX INGRAM: The Four Horsemen of the Apocalypse (1921). 134 min. 

11 de març
ALLAN DWAN: Robin Hood (1922). 120 min.

18 de març
ERNST LUBITSCH: Lady Windermere’s Fan (1925). 85 min. 
Sonoritzada a piano pel mestre Enric Ferrer i el grup de càmbra Tactum Ensemble 

25 de març
CECIL B. DE MILLE: The Ten Commandments (1923). 131 min.

8 d’abril
RAOUL WALSH: The Thief of Bagdad (1924). 140 min. 

15 d’abril
JOHN FORD: The Iron Horse (1924). 133 min.

22 d’abril
BUSTER KEATON: The General (1926). 74 min. 
Sonoritzada a piano pel mestre Enric Ferrer i el grup de càmbra Tactum Ensemble 

29 d’abril
RUPERT JULIAN: The Phantom of the Opera (1925). 93 min. 

6 de maig
EDMUND GOULDING: Love (1927). 82 min.

13 maig
FRIEDRICH WILHELM MURNAU: Sunrise (1927). 90 min. 
Sonoritzada a piano pel mestre Enric Ferrer i el grup de càmbra Tactum Ensemble 

20 de maig
FRANK BORZAGE: Seventh Heaven (1927). 110 min. 

27 de maig
KING VIDOR: The Crowd (1928). 90 min. 

3 de juny
JOSEF VON STERNBERG: Underworld (1927). 80 min. 
Sonoritzada a piano pel mestre Enric Ferrer i el grup de càmbra Tactum Ensemble 

10 de juny
Closing session: Exhibition of the CHARLES CHAPLIN’s masterpiece, City Lights (1930). 

El Departament d’Història Contemporània de la UB concedeix per 60 hores lectives 3 crèdits acadèmics als alumnes que aprofitin aquest nou curs especialitzat que hem organitzat des del Centre d’Investigacions FILM-HISTÒRIA. L’entrada és lliure i s’expedirà també certificat acreditatiu.